Thông tin người lao động cần biết quy định về lương tháng 13

Lương tháng 13 là thông tin được nhiều người lao động quan tâm và tìm hiểu, do đó dưới đây là tổng hợp một số những thông tin quan trọng của quy định về lương tháng 13 sau đây

Thông tin người lao động cần biết quy định về lương tháng 13

Thế nào là quy định về lương tháng 13? Nó có phải là thưởng ngày Tết?

Lương tháng 13 là cách gọi không chính thức của một khoản tiền thưởng thường được một số công ty phát cho người lao động vào dịp cuối năm dương lịch, thường là vào tháng 12

Luật không có quy định về khái niệm về “lương tháng 13”, tuy nhiên ở một số văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cũng đã đề cập đến chúng.

Ví dụ: Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018 của Bộ LĐ-TB&XH.

  • Tại Công văn này, Bộ LĐ-TB&XH xác định “lương tháng 13” là một loại tiền thưởng.

Trên thực tế thì tại các đơn vị người sử dụng lao động khác nhau sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau:

  • Có đơn vị người lao động nhận được đồng thời các khoản mang tên “lương tháng 13” và một khoản khác gọi là “thưởng Tết”.
  • Có đơn vị người lao động cuối năm chỉ được nhận lương tháng 13 hoặc thưởng tết.
  • Có đơn vị người lao động lại không được nhận.

Như vậy, vì luật pháp không quy định khái niệm cụ thể, nên “lương tháng 13” hay “thưởng tết” cũng chỉ là tên gọi do mọi người tự đặt, bản chất nó đều là khoản “Thưởng” theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Thông tin người lao động cần biết quy định về lương tháng 13

Các doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Như đã nói ở trên, lương tháng 13 mang tính chất là một khoản tiền thưởng theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Luật quy định thưởng Tết không mang nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.

Khoản thưởng được đưa ra dựa theo căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, vì vậy:

  • NLĐ sẽ được thưởng tết nếu có thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, theo quy chế nội bộ doanh nghiệp về thưởng Tết, thỏa ước lao động tập thể (nó thường phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của NLĐ).
  • Doanh nghiệp có quyền không thưởng tết cho người lao động nếu kinh doanh không có lãi hoặc người lao động đó chưa hoàn thành công việc được giao, nhất là năm 2021, hàng loạt doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Tiền lương tháng 13 của người lao động trong cùng một công ty có như nhau không?

Do phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động nên sẽ trả theo kết quả đóng góp, không thể nào trả bằng nhau cho mỗi người lao động. 

Người sử dụng lao động phải căn cứ, đánh giá kết quả công việc sau một năm của người lao động sau đó mới có thể quyết định mức tiền lương tháng thứ 13 của người lao động đó.

Nếu người sử dụng lao động chi trả mức lương tháng thứ 13 cho tất cả người lao động như nhau sẽ không làm động lực thúc đẩy để người lao động tích cực làm việc, phát huy sáng kiến,…

Thông tin người lao động cần biết quy định về lương tháng 13

Nhận lương tháng 13 có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì số thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm Tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thiện công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra trước đây, tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2018, Bộ LĐ-TBXH cũng đã hướng dẫn tiền lương tháng 13 không phải tính đóng BHXH bắt buộc.

Đóng thuế thu nhập cá nhân có bao gồm lương tháng 13?

Mặc dù lương tháng 13 không được pháp luật quy định cụ thể nhưng nếu được các bên thỏa thuận trong các văn bản có giá trị pháp lý giống như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể thì nội dung này bắt buộc phải thực hiện.

Có thể thấy, đây là khoản tiền xuất phát từ công việc có trả lương, do đó, nó được xem là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

Về việc yêu cầu đóng thuế thu nhập cá nhân đối với lương tháng 13 hay không thì Điểm A khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã nêu rõ, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế.

Vì vậy, người lao động hưởng lương tháng 13 sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập tính thuế (thu nhập cao).

Kết luận

Hy vọng với thông tin quy định về lương tháng 13 trên chia sẻ trên sẽ giúp người lao động giải đáp được những thắc mắc về quyền lợi của bản thân trong lao động.

Đọc thêm:  Tổng hợp phí rút tiền BIDV tại các cây ATM hiện nay
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply