Tạm ứng hợp đồng và quy định về tạm ứng hợp đồng mới nhất hiện nay

Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi mà hợp đồng xây dựng có hiệu lực, Đặc biệt, đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, và đồng thời bên giao thầu cũng đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà 2 bên đã thỏa thuận. Bài viết này chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về quy định về tạm ứng hợp đồng cho các bạn. 

Tạm ứng hợp đồng và quy định về tạm ứng hợp đồng mới nhất hiện nay

Tạm ứng hợp đồng và quy định về tạm ứng hợp đồng là gì?

Tạm ứng hợp đồng

Tạm ứng hợp đồng được hiểu là khoản kinh phí mà bên giao thầu phải ứng trước và tiền ứng trước được tính là không có lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước cho việc triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng xây dựng như đã ký kết giữa hai bên.

Quy định về tạm ứng hợp đồng

Trong các nội dung về quy định về tạm ứng hợp đồng chúng tôi sẽ đề cập về những nguyên tắc tạm ứng hợp đồng, mức tạm ứng hợp đồng, hồ sơ tạm ứng vốn theo hợp đồng, cụ thể:

 Về nguyên tắc tạm ứng hợp đồng

 • Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi việc ký kết hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có bao gồm cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu cũng đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã ký trong thỏa thuận.
 • Mức tạm ứng, tại thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được cả 2 bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng trong hợp đồng xây dựng phải được ghi lại cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc là trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để cho bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu và giá đề xuất.
 • Bên nhận thầu phải sử dụng tạm ứng hợp đồng theo đúng mục đích và đúng đối tượng, có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng với mục đích của hợp đồng xây dựng đã ký.

Tạm ứng hợp đồng và quy định về tạm ứng hợp đồng mới nhất hiện nay

Về mức tạm ứng hợp đồng

  Mức vốn tạm ứng tối thiểu

 • Đối với các loại hợp đồng tư vấn:
 • Với những hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 15% giá trị hợp đồng;
 • Với những hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 20% giá trị hợp đồng.
 • Đối với những hợp đồng thi công xây dựng:
 • Với hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 20% giá trị hợp đồng;
 • Với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 15% giá trị hợp đồng;
 • Với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 10% giá trị hợp đồng.         
 • Đối với những hợp đồng cung cấp thiết bị về công nghệ hay hợp đồng EC, PC, EPC, EP hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng liên quan đến xây dựng khác: mức vốn tạm ứng tối thiểu sẽ bằng 10% giá trị hợp đồng.

Mức vốn tạm ứng tối đa

Với mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng nêu trên là 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết ( đã bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được sự cho phép của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 • Mức vốn sẽ tạm ứng theo tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mức vốn tạm ứng tối đa sẽ theo yêu cầu và không được vượt phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trong trường hợp mà chủ đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ thì vào hồ sơ tài liệu liên quan để chi trả cho người thụ hưởng.
 • Đối với chi phí quản lý dự án
 • Căn cứ vào dự toán chi phí quản lý dự án trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì Kho bạc nhà nước sẽ thực hiện tạm ứng vốn theo đề nghị của chủ đầu tư. Mức tạm ứng vốn không được vượt quá dự toán chi phí quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tạm ứng hợp đồng và quy định về tạm ứng hợp đồng mới nhất hiện nay

Kết luận

Trên đây là những nội dung tư vấn về quy định về tạm ứng hợp đồng, nguyên tắc thực hiện và mức tạm ứng, để bạn đọc tham khảo. Hy vọng những thông tin chúng tôi mang đến sẽ hữu ích cho bạn trong tương lai.

Đọc thêm:  Tổng hợp phí rút tiền BIDV tại các cây ATM hiện nay

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply