Quyết định chủ trương đầu tư là gì? Những điều bạn cần lưu ý 

Bạn đang muốn tìm hiểu về các quyết định chủ trương đầu tư được quy định nước ta hiện nay. Đây là những quyết định của cấp có thẩm quyền về quyết định có liên quan đến các dự án đầu tư. Vậy thì quyết định chủ trương đầu tư là gì? Trường hợp và dự án nào sẽ thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Mọi thông tin thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Quyết định chủ trương đầu tư là gì? Những điều bạn cần lưu ý 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Theo như quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 đã quy định:

Chủ trương đầu tư là quyết định của các cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư và nhằm làm căn cứ để lập trình, phê duyệt về quyết định đầu tư chương trình hay dự án đầu tư, quyết định để phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN PHẢI XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Các dự án thuộc về quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Ngoài những dự án thuộc vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hay tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến môi trường, gồm: Nhà máy điện hạt nhân. Chuyển mục đích sử dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng nghiên cứu hay thực nghiệm khoa học có từ 50 héc ta trở lên. Rừng phòng hộ đầu nguồn có từ 50 héc ta trở lên và rừng phòng hộ để chắn gió, chắn sóng,  chắn cát bay, lấn biển hoặc bảo vệ môi trường có từ 500 héc ta trở lên và rừng sản xuất có từ 1.000 héc ta trở lên.
 • Sử dụng đất đai có yêu cầu nhằm chuyển mục đích sử dụng đất để trồng lúa nước từ hai mùa vụ trở lên với quy mô có từ 500 héc ta trở lên;
 • Di dân tái định cư bắt đầu từ 20.000 người trở lên ở miền núi và có từ 50.000 người trở lên vùng khác;

Các dự án thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của chính Phủ

Trừ những dự án thuộc vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo các quy định pháp luật về đầu tư công. Và các dự án đã được quy định tại Điều 30 Luật đầu tư 2014, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau:

 • Dự án không nằm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô với vốn đầu tư từ  5.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án của các nhà đầu tư nước ngoài nằm trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển và các kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, xuất bản, trồng rừng, báo chí hoặc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ có 100% vốn nước ngoài;
 • Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định của chủ trương đầu tư hay quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Các dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc các trường hợp sau thì thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:
  • Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không cũng như vận tải hàng không;
  • Xây dựng và kinh doanh các cảng biển quốc gia;
  • Thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí quốc gia;
  • Các hoạt động kinh doanh liên quan đến cá cược, đặt cược và casino;
  • Hoạt động sản xuất thuốc lá;
  • Di dân tái định cư có  từ 10.000 người trở lên ở miền núi và có từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
  • Phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu chức năng trong khu vực kinh tế;
  • Xây dựng, kinh doanh hoạt động sân gôn;

Thẩm quyền quyết định của chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Được pháp luật quy định rõ về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30, Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án:

 • Dự án đã được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất không phải thông qua đấu giá, đấu thầu hay nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Dự án có sử dụng công nghệ thuộc trong Danh mục công nghệ hạn chế và chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Dự án đầu tư quy định tại điều a khoản 1 của Điều này, thực hiện tại khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và không cần phải trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, khi doanh nghiệp có mong muốn đầu tư vào một dự án nhất định mà cần xin chủ trương thì phải tùy vào đặc điểm của dự án đó mà xin thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sẽ là khác nhau.

KHI NÀO CẦN ĐIỀU CHỈNH LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh hoặc tăng quy mô hay làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình hoặc dự án so với quy định tại quyết định chủ trương đầu tư cần phải báo cáo với cơ quan quyết định chủ trương đầu tư cho ý kiến và cần phải thẩm định lại nguồn vốn cũng như khả năng cân đối vốn.

Nếu chỉ điều chỉnh làm tăng quy mô, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư và vẫn đảm bảo được mục tiêu của dự án như trong quyết định chủ trương đầu tư  sẽ không phải thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Kết luận

Trên đây là bài viết về quyết định chủ trương đầu tư là gì? Những điều bạn cần chú ý, hy vọng bài viết đã giúp ích cho các ban. 

Đọc thêm:  Ngân hàng Bắc Á có an toàn không, liệu có nên tiết kiệm tại Ngân hàng Bắc Á hay không?
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply