cpu
0
Mã lệnh đang được CPU thực hiện lưu trữ ở đâu?
0

Mỗi bộ vi xử lý đều được thiết kế bên trong khác nhau, nhưng chúng đều phải tuân theo cùng một nguyên lý chung. Sau đây là giới thiệu kiến trúc CPU chung nhất ...