facebook
0
Hướng dẫn khắc phục lỗi err_connection_timed_out khi vào facebook
0

Bạn đã bao giờ gặp lỗi err_connection_timed_out khi vào facebook chưa? Nguyên nhân nào dẫn đến bạn gặp phải tình trạng trên? Bạn sẽ làm gì để khắc phục lỗi ...

0
Cần làm khi nhận thông báo “Chưa xác nhận danh tính chúng tôi hiện không thể xác minh danh tính của bạn, vui lòng thử lại sau”
0

Trước những thông tin đánh cấp thông tin và tin tức thì Facebook đã đưa một số những thuật toán nhằm bảo mật. Tuy nhiên điều này đã khiến cho một số người dùng ...